Преглед на EN стандартите за ръкавици


Преглед на EN стандартите за ръкавици
Онлайн брошура

PDF брошура

Стандарт EN 420: 2003
Общи изисквания към защитните ръкавици

Стандарт EN 374: 2003
Ръкавици, осигуряващи защита от химикали и микроорганизми

Стандарт EN 388: 2003
Ръкавици, осигуряващи защита от механични рискове

Стандарт EN 407: 2004
Ръкавици, осигуряващи защита от топлина

Стандарт EN 511: 2006
Ръкавици, осигуряващи защита от студ

Стандарт EN 421: 2010
Ръкавици, осигуряващи защита от радиоактивно замърсяване и йонизираща радиация

Стандарт EN 1149
Електростатични свойства

Стандарт EN 12477: 2001
Ръкавици, осигуряващи защита при ръчно заваряване на метали